می نای بختیاری

جدید

قیمت ذکر شده مربوط به سایز موجود در عکس می باشد.
به دلیل تفاوت در قیمت سایز بزرگسال و کودک، لطفا پیش از ثبت هرگونه سفارش و پرداخت هزینه حتما با مسوول ثبت سفارش تماس حاصل فرمایید.

0 تومان

اطلاعات بیشتر

طول می نا 3/5 الی 4 متر است. تزئینات مینا پولک و منجوق دست دوز با طراحی مختلف است.

می نا در حفظ پوشش زنان بختیاری و زیبایی لباس نقش بسیاری دارد. طرز بستن می نا خاص زنان بختیاری است.