لباس شاهزاده ایرانی همای چهر

جدید

قیمت ذکر شده مربوط به سایز موجود در عکس می باشد.
به دلیل تفاوت در قیمت سایز بزرگسال و کودک، لطفا پیش از ثبت هرگونه سفارش و پرداخت هزینه حتما با مسوول ثبت سفارش تماس حاصل فرمایید.

1,200,000 تومان

اطلاعات بیشتر

پادشاه زن ایرانی که به گفته کتاب دینی و تاریخی بندهش ( ٣٩١ یشت ها ۱+۲۷۴ یشت ها ۲)کیانیان بر اریکه ی شاهنشاهی ایران نشست . از او به عنوان هفتمین پادشاه کیانی یاد شده است که نامش را "همای چهر آزاد" ( همای وهمون ) و هلاله نیز گفته اند . او مادر داراب بود و پس از "وهومن سپندداتان" بر تخت شاهنشاهیایران نشست . وی با زیبایی تمام سی سال پادشاه ایران بود و هیچ گزارشی مبنی بر بدکردار بودن وی و ثبت قوانین اشتباه و ظالمانه از وی به ثبت نرسیده است.