لباس قجری پریماه

New

460,000 تومان

Data sheet

Height120 سانتی متر
Widthساتن براق
Depthدستی
Weightمجزا
HeadphoneMini-jack stereo
اطو کشی"F12C"
ماکزیمم دمای اتو کشی
امکان خشک شویی
امکان استفاده از سفید کننده