لباس محلی گیلان و مازندران

جدید

لباس  محلی گیلان و مازندران

جزییات بیشتر

265,000 تومان

اطلاعات بیشتر

لباس مردان خطه ی شمال ایران

اجزای لباس : شلوار ، جلیقه ، پیراهن ، پاپیچ

هزینه ی کلاه و کفش جداگانه و طبق قیمت روز محاسبه می گردد.