لباس اسفنديار

جدید

قیمت ذکر شده مربوط به سایز موجود در عکس می باشد.
به دلیل تفاوت در قیمت سایز بزرگسال و کودک، لطفا پیش از ثبت هرگونه سفارش و پرداخت هزینه حتما با مسوول ثبت سفارش تماس حاصل فرمایید.

290,000 تومان

اطلاعات بیشتر

لباس قهرمان شاهنامه فردوسي اسفنديار روئين تن.

 اسفندیار پسر گشتاسب کیانی از شاهان اساطیری ایران زمین است. اسفندیار از هفت خان می گذرد تا به کمال و اوج قهرمانی دست می یابد .هفت خان راه رسیدن به کمال است که علاوه بر زندگی ابرمرد ایرانی، ستم، در آثار عارفان نیز دیده می شود. (مانند اشاره به هفت شهر عشق عطار و ...) این هفت مرحله به طور تمثیلی می تواند مراحل رسیدن به آرمان های تربیتی نیز باشد. با توجه به شخصیت عینی،  اسفندیار سمبلی است از آزادگی، توانایی، قهرمانی و در عین حال اطاعت از والدین.

برای تداعی رویین تنی اسفندیار رنگ اصلی لباس، نقره ای انتخاب شده. ترکیب رنگ نقره ای، مشکی و بنفش نوعی صلابت و استواری قهرمانانه را به کودک شما القا می کند. ملزوماتی مانند شنل، کمربند و سربند یادآور حس اهمیت و اقتدار به کودک شماست.