پیراهن سنتی ترکمن ایلکان

جدید

پیراهن سنتی ترکمن ایلکان

جزییات بیشتر

165,000 تومان

اطلاعات بیشتر

پیراهن سنتی ترکمن ایلکان

در اندازه ها و طرح های مختلف

ایلکان : نام ترکمنی به معنای نخستین فرمانروا می باشد.