پیراهن سنتی ترکمن ایلیار

جدید

پیراهن سنتی ترکمن ایلیار

جزییات بیشتر

175,000 تومان

اطلاعات بیشتر

پیراهن سنتی ترکمن ایلیار

در اندازه ها و رنگ های مختلف

ایلیار نامی ترکمنی به معنی یار و یاور ایل می باشد.