لباس ترکمن

جدید

لباس ترکمن

جزییات بیشتر

350,000 تومان

اطلاعات بیشتر

لباس ترکمن

لباس ترکمن یکی از زیباترین لباس های سنتی است . این لباس منحصر به ایران نیست و ترکمن های همسایه های شمال شرقی ایران نیز این لباس را دارند.