لباس شاهزاده ایرانی همای چهر

جدید

لباس شاهزاده ایرانی همای چهر

جزییات بیشتر

195,000 تومان

اطلاعات بیشتر

لباس شاهزاده ایرانی همای چهر

در اندازه های مختلف

پادشاه زن ایرانی که به گفته کتاب دینی و تاریخی بندهش ( ٣٩١ یشت ها ۱+۲۷۴ یشت ها ۲)کیانیان بر اریکه ی شاهنشاهی ایران نشست . از او به عنوان هفتمین پادشاه کیانی یاد شده است که نامش را "همای چهر آزاد" ( همای وهمون ) و هلاله نیز گفته اند . او مادر داراب بود و پس از "وهومن سپندداتان" بر تخت شاهنشاهیایران نشست . وی با زیبایی تمام سی سال پادشاه ایران بود و هیچ گزارشی مبنی بر بدکردار بودن وی و ثبت قوانین اشتباه و ظالمانه از وی به ثبت نرسیده است

نقد و نظرات

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نقد و نظر

لباس شاهزاده ایرانی همای چهر

لباس شاهزاده ایرانی همای چهر

لباس شاهزاده ایرانی همای چهر

نوشتن نقد و نظر