لباس محلی مردان قشقایی

ماناهنر

جدید

لباس محلی مردان قشقایی

جزییات بیشتر

290,000 تومان

اطلاعات بیشتر

لباس محلی مردان قشقایی 

اجزای لباس عبارت است از : قبا ، پارچه ی روی قبا ، شلوار، پیراهن قیمت بر اساس نوع پارچه ی قبا متغیر است .

هزینه ی کفش و کلاه جداگانه و طبق قیمت روز محاسبه می گردد .