لباس قاجار 5

جدید

لباس قاجار5

جزییات بیشتر

285,000 تومان

اطلاعات بیشتر

لباس قاجار 5

شامل کت مخمل یراق دوزی،دامن کوتاه،شلوار و روسری

 در دوره ی دوم قاجار به دلیل سفرهایی که شاهان به اروپا داشتند تمایل به پوشیدن دامن های کوتاه بین اهالی حرمسرا و پس از آن بین دیگر زنان این دوره  رواج یافت

http://www.manahonar.com/Blog/?p=354