لباس بختیاری

جدید

لباس بختیاری

جزییات بیشتر

650,000 تومان

1 تومان به ازای 0.000000

اطلاعات بیشتر

لباس محلی زنان بختیاری

لباس سنتی بختیاری در طرح ها و رنگ های مختلف.

لباس شامل : پیراهن، دامن، می نا و کلاهچه می باشد.