لباس بختیاری

جدید

لباس بختیاری

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

لباس بختیاری

پوشش اصیل زنان بختیاری تجسم زیبایی و هنر است. این اثر هنری زیبا تابلویی جندبعدی و زنده ای است که پوشش کامل و زیبایی بی مانندی را در بین لباس های سنتی جهان به نمایش می گذارد.

در لباس بختیاری انواع هنرهای دست دوز زنان به نمایش در می آید پولک دوزی منجوق دوزی و... مجال می یابند که خود را به زیباترین نحو به نمایش بگذارند.

 هنر تهیه ی چنین لباسی خاص زنان بختیاری است.

مطلب زیر در مورد پوشش زنان بختیاری خواندنی است

لباس زنان بختیاری با هویت ایرانی لباسی ارزنده ؛ برای اقتدار و پذیرش ملی